Træningsindsatsen i Det Herrens År 2000

Tallene er opgjort af træner Joen Guldbrandsen

 

Det pæne selskab

Det næstbedste selskab

Resten af selskabet

 

Kasper Olsen

32

 

Kjeld Nielsen

16

 

Mads Petersen

07

 

Mads Møller

03

Per Larsen

29

 

Jimmy Jacobsen

16

 

Kurt Ballegård

06

 

Murat Ysal

03

Jacob Schou

23

 

Dennis Melohn

16

 

Bjarne Jensen

06

 

Ronny Hansen

03

Peter Sørensen

21

 

Jes Andersen

16

 

Kim Børsting

06

 

Martin Svendsen

02

Per Eskildsen

21

 

Christian Sørensen

16

 

Steen Petersen

06

 

Brian Larsen

02

Jørgen Erik

20

 

Kim Møller

15

 

Tom Sørenen

06

 

Henrin Larsen

02

Hans Jedig

20

 

Alex Olsen

13

 

Mike Andresen

05

 

Lars Pedersen

01

Carsten Petersen

20

 

Jimmy Quist

12

 

Kim Olsen

05

 

Jacob Ganderup

01

Ricki Olsen

19

Viggo Krygsbak

08

 

Kim Olsen (2)

05

 

Nick Andersen

01

Peter Jørgensen

18

 

Johnny Jensen

08

 

Thomas A.

04

 

Claus Jensen

01

Martin Johansen

18

 

Søren Nielsen

08

 

Bjørn Petersen

03

 

Thomas Petersen

01

Christian Schytte

18

 

John Normann

08

 

Max Sørensen

03

 

Torben Laursen

01

Salla, hund

18

 

 

 

 

 

 

 

Brian Jensen

01